Laatste berichten

25-12-2015  Boekpresentatie Orthen 1200

Op woensdagavond 23 december werd in het Nico Schuurmans Huis in Orthen het boek Orthen 1200 gepresenteerd. Orthen 1200, een dijk van een dorp is hét document waarin alle feestelijke evenementen zijn beschreven die in 2015 werden georganiseerd in het kader van jubileumjaar Orthen 1200. Maar er staat nog veel meer in. Zo zijn er enkele tientallen Orthenaren geportretteerd in de rubriek 'een Orthenaar vertelt', worden bijzondere gebeurtenissen beschreven, zoals de opening van het Máxima kanaal en vertellen leden van werkgroepen uitgebreid over hun ervaringen als vrijwilliger.

De eerste editie, in een oplage van 300 exemplaren, werd door de werkgroep Communicatie 's middags opgehaald bij drukker Ridderprint in Ridderkerk om er zeker van te zijn dat de dozen op tijd binnen waren. Hoewel de boekpresentatie om 18.00 uur zou starten meldden de eerste bezoekers zich al een half uur eerder. Tot half acht liep het storm. Ook rukte de organisatie van Orthen 1200 regelmatig uit om een exemplaar thuis te bezorgen bij mensen die minder goed ter been zijn, maar het boek niet aan zich voorbij wilden laten gaan.

Naast het boek konden bezoekers een herinneringstegeltje Orthen 1200 kopen van de hand van kunstenaar Wim van Hassel, en originele bierglazen en bier uit Orthen dat speciaal voor het jubileumjaar werd gebrouwen. Voor veel bezoekers was dit dé gelegenheid om een kerstcadeau aan te bieden aan een dierbare. Zo vertelde een jonge dame uit Engelen: “ik ben geboren en getogen in Engelen, waar we ook wonen, maar mijn vriend is een echte Orthenaar.
Lees verder

22-12-2015  Heijmans ontwikkelt Willemspoort

20-04-2015  D66 wil meer zorgwoningen

15-02-2015  PvdA wil opheffing geheimhouding

02-02-2015  Nieuw bestuur Boschtion

01-02-2015  Jan Smit stapt uit Bossche politiek

31-01-2015  Fietsdepot weer open

Gevonden of in beslaggenomen fietsen komen in het fietsdepot. Door sneeuwval raakte het glazen gebouw aan de Herpensweide beschadigd en moest afgelopen december worden gesloten. Een gedeelte van het depot kan weer in gebruik worden genomen. Daarnaast is alternatieve stalling gemaakt op het terrein van Weener XL. De komende weken wordt gewerkt aan een herstelplan van de stallingsruimte.Bewoners die willen kijken of hun fiets in het depot terecht is gekomen, kunnen komende week elke dag terecht van 14.00 en 18.00 uur. Daarna is het depot geopende van woensdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00.Als u wilt nagaan of uw fiets is gevonden, kunt terecht bij het
Sinds juni 2013 rijden er in Brabant in het weekend ook in de nacht treinen. Hiermee is er verbinding naar Utrecht en via Dordrecht ook naar het westen van het land. De kosten voor deze nachttreinen worden betaald door de Provincie Noord-Brabant, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven. De overeenkomst is voor 2 jaar en loopt dit jaar dus af. Een nieuw contract voor het verlengde nachtnet (dus na 02.00 uur) zou jaarlijks € 705.000 kosten. Bovendien wil de NS dat hierover afspraken worden gemaakt tot het einde van de concessie (2025) met een optie dit halverwege de termijn op te zeggen.

De Provincie en de gemeenten vinden de kosten te hoog en de NS wil de kosten niet verlagen. De NS geeft aan dat de kosten reëel zijn. Al sinds 2008 zijn er pilots met het Nachtnet gedaan, maar de NS wil niet langer een pilot, maar een vaste overeenkomst. De kosten voor treinen tot 02.
Lees verder

26-01-2015  Armoede neemt toe

Ondanks de langzaam groeiende economie, is er nog veel armoede in de stad. Sterker nog, het lijkt er op dat armoede nog steeds toeneemt. Bij de voedselbank is dat te merken aan het aantal voedselpakketten dat wordt verstrekt. De afgelopen 2 jaar is de jaarlijkse stijging ongeveer 30% geweest. Wie in aanmerking wil komen voor voedselpakketten, zal ook mee moeten werken aan het oplossen van de financiële problemen. De gemeente is regelmatig in gesprek met de voedselbank.

De gemeente voert een actief armoede beleid om te voorkomen dat de armoede te veel stijgt. Het beleid is er op gericht om armoede in te perken en daarom zijn er diverse maatregelen genomen om mensen die onder de armoedegrens leven, te helpen. Het helpt echter niet dat er sinds 1 januari een aantal zaken zijn verander. Zo is de zorgwet aangepast en voert de gemeente deze uit.
Lees verder

21-01-2015  Gevolgen concessie

Leeg